• Home
  • Stichting
  • Doelstellingen

Doelstellingen

Doelstelling van de stichting.

A: De bouw en exploitatie van woningen en appartementen voor senioren.
B: De bevordering van en bemiddeling bij het verschaffen van verschillende vormen van hulp en dienstverlening aan senioren.

Onder senioren wordt verstaan:

A: personen van vijfenvijftig jaar en ouder;
B: de echtgenoot/echtgenote of geregistreerde partner van een persoon onder A. bedoeld;
C: de niet geregistreerde partner van een persoon onder a. bedoeld, met wie hij /zij buiten echt in gezinsverband samenwoont, voor zover deze partner tenminste vijfenveertig jaar oud is.

De stichting richt zich met haar doel in de eerste plaats op senioren die in de gemeente Berkel en Rodenrijs wonen.